Tuesday, February 2, 2010

เลือกสาขาวิชา | วิศวกรรมศาสตร์

วันนี้เลือกสาขาวิชาวันแรก มีเวลาถึง 6มี.ค. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ [เครียดหนักไปอีก]
เว็บบ >> http://unicorn.eng.psu.ac.th

สำหรับเรา
  1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 15
  2. วิศวกรรมเคมี รับ 48
  3. วิศวกรรมการผลิต รับ 17
  4. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ รับ 46
  5. วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 58
ห้าอันดับนี้พอหละ เฮ้ออ พอจะมีความหวัง...มั้ย

ปล. รอ...

ว่างๆจะเปลี่ยนธีมบล๊อก