Thursday, March 12, 2009

Basketball

พรุ่งนี้เช้าป๊าจะพาไปเล่นบาสที่สนามกีฬา

ไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นรึเปล่า เช้าๆหนะ

ตื่นเต้น =="

ปล.ลูกบาสบวมนิสหน่อย 55+