Tuesday, January 27, 2009

เบาหวาน

รบกวนช่วยกันส่งต่อไปยังบุคคลที่เป็นเบาหวานครับ (รพ มศว)

"ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ที่ต้องรักษาแผลที่เท้า และต้องถูกตัดขาปีละ 40,000 ราย ( สี่หมื่นราย!!! ) ปัจจุบันนี้ได้มีความพยายามในงานวิจัยโดยความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ พตอ.นพ.ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ โรงพยาบาลตำรวจ และนพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คลอง16 ถนนรังสิต-นครนายก ได้ช่วยผู้ป่วยให้ไม่ต้องถูกตัดขาไปแล้วหลายราย หากท่านใดมีญาติที่เป็นเบาหวาน มีแผลที่เท้า และมีปัญหาในการดูแลรักษา กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ ติดต่อโดยตรงกับผู้ประสานงานโครงการ คุณวุฒิพันธ์ บุญญกาญจน์ Tel. 081-3024707

ในงานวิจัยนี้ผู้ป่วย ทุกรายจะได้รับการดูแลรักษาเรื่องเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่า ยใดๆทั้งสิ้น กรุณาบอกบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทางเลือกในการรักษาด้วยครับ ขออุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันด้วย ขอบคุณครับ"

http://www.zone-it.com/68810

-------------------

การบ้าน ไม่เยอะ แต่เป็นของสะสมมา :(

วันพฤหัสใส่ชุดลายดอกกางเกงยีนส์ ++

-------------------

เฮ้อออออออออ