Tuesday, January 13, 2009

ผลสอบตรง ม.อ.

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้ภายใต้การรับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรงปล.
- วันนี้เดินไปไหนมีแต่คนเล่นรูบิค เห็นแล้วอยาก :P
- พรุ่งนี้ประกวดมารยาทไทย ==" [ถูกบังคับ]