Friday, January 9, 2009

สอบกลางภาคเสร็จ

วิชาอังกฤษ ทำถูกบ้างงงงง :}

วิชาฟิสิกส์ รู้สึกจะง่าย _ _"

กินเที่ยงที่เดิม แบบเดิมแต่เปลี่ยนเส้น

วิชาสังคมทำเสร็จหลังเพื่อน :(

วิชาสุขศึกษา ทำอย่างลื่น เหมือนจะสอบใบขับขี่

ปล. เซ็ง