Tuesday, December 23, 2008

ชุมนุม

ตอนนี้ไม่มีชุมนุมอยู่ หรืออาจารย์ล้อเล่น

ยังไงก็แล้วแต่ พฤหัสนี้สอบฟิสิกส์ ศุกร์สอบต่อวงจร บ้าจริง ==

ส่วนคณิตขอให้เลื่อนจริงๆเหอะ