Saturday, November 1, 2008

วิธี Reset ตลับหมึก HP

ปกติเวลาถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP ต้องตัดไฟก่อนครับ
ไม่งั้นเครื่องพิมพ์จะจำ ID ของตลับหมึกไว้
หากไม่ตัดไฟก่อนถอดตลับ พอถอดเข้า ๆออก ๆไม่กี่รอบขึ้นไฟแดงไม่รับตลับหมึก
อย่าเพิ่งตกใจครับพี่น้อง ตลับไม่ได้เสีย ลองเอาไปใส่เครื่องอื่นใช้งานได้ฉลุย
แต่ถ้าจะใช้กับเครื่องเดิม ต้อง Reset ครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับตลับสีดำ (เบอร์ 21, 27, 56, 58)
1. ถอดตลับออกมาติด เทปตรงปุ่มทองแดง #1
2. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ เครื่องขึ้นไฟแดงไม่รับตลับหมึก
3. ถอดตลับออกมาติดเทปตรงปุ่มทองแดง #2 (ปุ่ม #1ก็ติดเทปอยู่ยังไม่ต้องแกะออก)
4. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ เครื่องขึ้นไฟแดงไม่รับตลับหมึก
5. ถอดตลับออกมา แกะเทป #1 #2 ออก
6. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ OK พร้อมใช้งาน


สำหรับตลับสี (เบอร์ 22, 28, 57)
1. ถอดตลับออกมาติด เทปตรงปุ่มทองแดง #1
2. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ เครื่องขึ้นไฟแดงไม่รับตลับหมึก
3. ถอดตลับออกมาติดเทปตรงปุ่มทองแดง #2 (ปุ่ม #1ก็ติดเทปอยู่ยังไม่ต้องแกะออก)
4. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ เครื่องขึ้นไฟแดงไม่รับตลับหมึก
5. ถอดตลับออกมา แกะเทป #1 #2 ออก
6. ใส่ตลับเข้าเครื่องพิมพ์ OK พร้อมใช้งาน
แหล่งที่มา http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiya&group=8