Saturday, October 25, 2008

รหัส Morse

หามาให้สำหรับคนที่ต้องการจะแก้รหัสเหลือเกินนนน

กลัวคนที่ช่วยหาเหนื่อย ...จบ
---------------------------------------------------------Morse Code หรือ รหัสมอร์ส คือ รหัสสัญญาณสั้นยาวใช้แทนตัวอักษร ในการส่งข้อความหากัน แต่เดิมนั้นใช้กับเครื่องส่งโทรเลข ของ Samuel Finley Breese Morse ซึ่งคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ.1832

การส่งรหัสมอร์สในยุคแรก ๆ นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันในระยะทางไกล ๆ นั้นทำได้โดยรวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าการส่งจดหมาย โดยพนักงานส่งก็แค่ กดแป้นบนเครื่องส่งโทรเลขตามรหัสมอร์สเท่านั้น ทางฝ่ายรับเมื่อได้รหัสข้อความก็นำมาถอดรหัสอีกที นับว่าวิธีการนี้ เป็นการปฏิวัติการส่งข้อความหากันเลยทีเดียว เพราะสามารถส่งข้อความถึงกันในระยะทางไกล ๆ ได้โดยใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาที (แล้วแต่ความยาวของข้อความ)
ในการใช้รหัสมอร์สนั้น สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบนอกจากใช้กับเครื่องส่งโทรเลขแล้ว เรายังสามารถส่งรหัสมอร์สในรูปของสัญญาณเสียง สั้น ยาว (แบบในเรื่อง U-571 ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง), สัญญาณไฟ ซึ่งจะส่งสัญญาณโดยการกระพริบไฟ สั้น ยาว หรือแม้กระทั่งเขียนลงไปในกระดาษเป็นจุด และขีด dash
แต่ในปัจจุบันนี้ รหัสมอร์สนั้นก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเข้ารหัสข้อความอย่างง่าย ๆ ซึ่งถึงแม้รหัสมอร์สจะถูกดักจับและแปลความหมายได้ง่าย แต่ก็จัดว่ายาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะหลงลืมกันไปเกือบหมดแล้ว และในการรับส่งข้อความนั้น ต้องอาศัยการฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ เพราะเวลารับส่งกันจริง ๆ นั้น จะส่งกันเร็วมาก ๆ ถ้าไม่ชำนาญล่ะก้อรับรองว่ารับไม่ทัน เพราะเวลารับนั้นจะต้องแปลรหัสนั้นออกมาเป็นตัวอักษรเลย
สำหรับทหารเรือไทยนั้น แม้ปัจจุบันจะไม่มีการใช้งานกันจริงๆ แต่นักเรียนนายเรือ และนักเรียนจ่าเหล่าสื่อสาร ก็จำเป็นต้องเรียนและฝึกให้รู้ แต่การเรียนและฝึกให้รู้นี้ก็เป็นการเรียนและฝึกที่เข้มข้นอย่างยิ่ง เพราะเรียนกันตลอด 5 ปีเลยทีเดียว ต้องท่องจำจนขึ้นใจ และฝึกรับส่งสัญญาณกันจริง ๆ ยามออกฝึกในทะเล ทั้งจากสัญญาณเสียง และสัญญาณไฟ
เมื่อพูดถึงการฝึกรับและส่งรหัสมอร์ส เมื่อสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายเรือนั้น พวกเราต้องท่องจำกันแทบเป็นแทบตาย ทั้งรหัสมอร์สสากลและไทย (นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกเยอะที่ต้องท่องจำ) และถ้าท่องผิดหรือว่ารับข้อความผิดเกิน 85 % ตอนสอบ (ซึ่งก็สอบกันทุกอาทิตย์เลย) ล่ะก้อ โดนกักบริเวณอาทิตย์นั้นทันทีเลยล่ะครับ
ในการท่องจำรหัสมอร์สให้ขึ้นใจนั้น ทหารเรือไทยจะจำว่า จุด หรือ "." นั้นอ่านว่า "วับ" และ dash หรือ "-" ก็จะอ่านว่า "วาบ" ดังนั้น ตัวอักษร A ก็จะอ่านรหัสมอร์สว่า "วับ วาบ" , B อ่านว่า "วาบ วับ วับ วับ" เป็นต้น สาเหตุที่ใช้คำว่า "วับ วาบ" นั้น ก็เพราะว่าในการส่งรหัสมอร์สส่วนใหญ่นั้น ทหารเรือจะส่งในเวลากลางคืน เพราะในเวลากลางวันสามารถส่งข้อความโดยใช้ธงประมวล และธงสองมือ (คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อครับ) ซึ่งในเวลากลางคืน ไม่สามารถส่งข้อความทางธงได้ เพราะความมืด เราก็จะส่งสัญญาณโดยใช้โคมไฟสัญญาณของเรือ ในการส่งสัญญาณสั้น นั้นก็จะใช้การเปิดแผงกั้นโคมไฟแค่เสี้ยววินาที ซึ่งก็จะเหมือนไฟกระพริบ วับ ๆ แวม ๆ ซึ่งตามหลักภาษาไทยก็จะเรียกว่า "วับ" อยู่แล้ว ส่วนในการส่งสัญญาณยาวนั้น ก็จะเปิดแผงกั้นโคมไฟให้นานขึ้น ซึ่งภาษาไทยก็จะเรียกว่า "วาบ"

รหัสมอร์ส Common Punctuation
Period [.] · - · - · -
Comma [,] - - · · - -
Question mark [?] · · - - · ·
Apostrophe ['] · - - - - ·
Exclamation mark [!] - · - · - -
Slash [/] - · · - ·
Parentheses ( ) - · - - · -
Ampersand [&] · ···
Colon [:] - - - · · ·
Semicolon [;] - · - · - ·
Double dash [=] - · · · -
Fraction bar - · · - ·
Hyphen [-] - · · · · -
Underscore [_] · · - - · -
Quotation mark ["] · - · · - ·
"@" (commat) · - - · - ·
รหัสมอร์ส พยัญชนะไทย
- - . . - - .
ข , ฃ - . - . - - . -
ค , ฅ , ฆ - . - - . - . -
- . - - . , ภ . - - . .
- . . - . . . - .
- - - - - -
ช , - . . - - . - -
- - . . . - .
. - - - ล , ฬ . - . .
, ฎ - . . . - -
, ฏ - , ศ, ษ . . .
, ฐ - . - . . . . . .
, ธ, ฑ, ฒ - . . - - - . . . -
, ณ - . - - . - -
- . . . , ฤา . - . - -
รหัสมอร์ส สระไทย
อะ - . . . อู - - - .
อา . - เอ .
อิ . . - . . แอ . - . -
อี . . โอ - - -
อึ . . - - . ไอ , ใอ . - . . -
อื . . - - อำ . . . - .
อุ . . - . -
รหัสมอร์ส วรรณยุกต์ไทย และเครื่องหมาย
ไม้เอก (จ่า) . . - ไม้ไต้คู้ (ก็) - - - . .
ไม้โท (กล้า) . . . - การันต์ (วงศ์) . - - - .
ไม้ตรี (ก๊าก) - - . . . ไม้ทั้ง (ตั้ง) - - . . -
ไม้จัตวา (ก๋า) . - . - . ไปยาลน้อย (ฯ) - - . - .
ไม้หันอากาศ (หัน) . - - . - ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) - - - . -
รหัสมอร์ส พยัญชนะไทยนั้น จะเน้นที่เสียงมากกว่า รูปพยัญชนะ เพราะฉะนั้น ตัวอักษรที่ออกเสียงเดียวกัน จึงใช้รหัสมอร์สเดียวกัน เวลาที่ใช้งานจริง ๆ พอถอดรหัสออกมาแล้วก็จะรู้เองว่า ใช้ตัวอักษรอะไร อันนี้ไม่ยาก ส่วนทางด้านภาษาอังกฤษนั้น ก็ยังมีคำย่อ และรหัสซ้อนรหัสอีกมากมาย เช่น AGN = Again , C = Yes , DE = From , TU = Thank You , 73 = Best Regards ฯลฯ

http://www.vidiot.com/Jericho/images/morse-tab1.jpg
เพิ่มเติมที่ http://tinyurl.com/6nz9yk