Friday, October 24, 2008

ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น

เข้่าไปที่ http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/969

ให้พิมพ์ชื่อเเละนามสกุลลงไปในช่องเว้นวรรคด้วย ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เอานามสกุลขึ้นก่อน เลือกเพศ ด้วยครับ ^^

ชื่อเล่นก็เหมือนกันครับ พิมพ์นามสกุลไปก่อนเเละ ชื่อเล่นตาม


หนุกๆ