Wednesday, April 9, 2008

Ubuntu 7.10 ได้มาแว้ว

Ubuntu 7.10


หุๆ ขอแผ่นที่เว็บ วันที่ 23 /03 / 2551

วันนี้ 9 / 04 / 2551 นั่งๆ อยู่ๆ ก็ส่งมาถึงบ้าน ฮ้าๆๆๆ

สั่งไป6แผ่น รออีก4

แล้วก็ เดี่ยวจะรอสั่ง v 8.04^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^