Tuesday, March 25, 2008

เกตส์ขีดเส้น5ปีคีย์บอร์ดตกยุค
เกตส์เชื่อ อีก 5 ปีจะถึงยุคขาลงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุดเก๋าอย่างคีย์บอร์ด

บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์เชื่อ ชาวไซเบอร์จะโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ผ่านเสียงพูดหรือหน้าจอทัชสกรีนมากขึ้นใน อนาคต ขีดเส้น 5 ปี ผู้สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะใช้เสียงพูดมากกว่าการพิมพ์บนคีย์บอร์ด

ประธานไมโครซอฟท์ บิล เกตส์ (Bill Gates) กล่าวกับนักศึกษาและสมาชิกมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University กว่า 1,200 คนว่า ยุคขาลงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุดเก๋าอย่างคีย์บอร์ด เป็นหนึ่งในการคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีอนาคตของไมโครซอฟท์ โดยไมโครซอฟท์เชื่อว่า อีก 5 ปี การพิมพ์ข้อความบนคีย์บอร์ดจะได้รับความนิยมน้อยลง

"อีก 5 ปี ไมโครซอฟท์เชื่อว่าการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะทำผ่านการออกเสียง มากกว่าการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด"

เกตส์ยังมองว่า ซอฟต์แวร์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงจะถูกพัฒนามากอย่างเห็นได้ชัดในอนาคต โดยเฉพาะด้านชีววิทยาและดาราศาสตร์ เนื่องจากศาสตร์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมารองรับ

"ศาสตร์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาล ให้กลายเป็นข้อมูลพิเศษที่นักวิเคราะห์นำไปใช้งานได้สะดวก"

เหตุนี้เอง เกตส์จึงให้ข้อมูลว่าไมโครซอฟท์กำลังหาพันธมิตรทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เฉพาะทางหลากหลายแขนง เพื่อให้ข้อมูลแก่ไมโครซอฟท์ว่า ความต้องการของนักวิจัยเหล่านี้คืออะไร

กำหนดการเกษียนจากตำแหน่งประธานฝ่ายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ของบิล เกตส์คือเดือนกรกฎาคม ปีนี้ บนเหตุผลว่า เพื่อหันไปให้ความสำคัญกับงานด้านการกุศลอย่างเต็มตัว

ข่าว : CyberBiz